Skip to content

SGK’ın Yaklaşımı Vatandaşın
Mutluluğunu Etkiliyor

Son dönemde vatandaşın daha iyi hizmet alması için SGK hem yapısal hem de zihinsel olarak kendilerini geliştirme çalışıyor. Binaların fiziksel görsel zenginliği artıyor.

İnsan kaynağının akademik seviyesinin yükseliyor ve vatandaşa sıcak ilgiyle(geçmiş yıllara göre) yaklaşılıyor.

Yukarıda yazılanlar bir toplam kalite için önemli olsa da yeterli değil. Bir konu hakkında en doğru sonuca ulaşmak için doğru kararın alınması gerekir. İşte bu devrede sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve iletişimi büyük önem arz ediyor. Kamuda görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan yöneticilerin bir karar almadan önce ilgili konu hakkında sivil toplum kuruluşlarıyla enine boyuna görüşmeli ve tavsiyelerini ciddiyetle dikkatte almalıdır.
 
SGK, Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisini daha da geliştirmeli! 
SGK’nın geçmişten kalan şüpheci yaklaşımı  maalesef hem firmalar açısından hem de vatandaş açısından kayıplara sebep olabiliyor. Özellikle son 8 yılda SGK’da çok olumlu değişimler gözlemliyoruz ancak yeterli değil. 18 yaş üstü için ,STK’ların ısrarla vurguladığı ve hala düzeltilmeyen iki kulağa verilmesi gereken işitme cihazı problemi devam ediyor, yani vatandaş diğer kulağına işitme cihazı almak için 6 ay beklemek zorunda bırakılıyor. 18 yaş altı için 3.basamak hastanesinden rapor alma zorunluluğu devam ediyor yani anadolunun pek çok şehir ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız çocuklarına alacağı işitme cihazı ödemesini alabilmek için  farklı şehirlere giderek çocukları için rapor alıyor. Bu uygulama belki ilk kez işitme cihazı alacak çocuklar için makul kabul edilebilir ancak İşitme kaybı tanısı konulan ve daha önce işitme cihazı kullanmış çocukların ve ailelerinin sürekli şekilde bu uygulamaya zorunlu bırakılmaları ciddi mağduriyet oluşturmaktadır. Üstelik SGK işitme cihazının tamamını ödemiyor sadece belli kısmını karşılıyor. Farklı şehire rapor almak  için ailesiyle birlikte giden vatandaşın yapacağı harcamalar belki SGK’nın katkısından daha fazladır.
 
SGK, il müdürlükleriyle aynı dili kullanmalı! 
Hem işitme merkezlerinin hem de vatandaşın yaşadığı diğer önemli bir husus,  kurum tarafından yayınlanan tebliğlerin il müdürlükleri tarafından farklı şekilde yorumlanabilmesidir. Farklı yorumlamalar vatandaş, firma ve kurum çalışanlarının zaman ve enerjisinin gereksiz yere harcanmasına ve bürokrasinin artmasına sebep olabiliyor.
 
İşitme cihazlarında teknolojik devrim yaşanıyor!
Bugünkü işitme cihazları, geçmişte kullanılan klasik işitme cihazlarından artık çok daha farklı ve içinde elektronik, yazılım, akustik ve elektroniği barındıran muhteşem işitme bilgisayarlarıdır. Son üç yılda ülkemizde Odyoloji lisans ve odyometri önlisansı mezun sayısındaki artışla birlikte artık Türkiye’nin her yanında nitelikli ve nicelikli hizmet ve ürünlere ulaşmak çok kolaylaştır. Sosyal varlık olan İnsan için işitme duyusu diğer duyuları arasında ayrı bir öneme sahiptir. Sahip olduğu nimetin farkındalığıyla hareket etmeli ve işitme duyusunu korumalıdır.

İçerikler