Skip to content

İşitme Merkezi Açılış Dilekçesi

(HİZMET SÖZLEŞMESİ)

                            SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ                           

        Bir taraftan işveren olarak hareket eden …………………. (Firma ismi) ve diğer taraftan Sorumlu Müdür olarak hareket eden ……………………(Personel) arasında aşağıdaki koşullarla bir Sorumlu Müdür sözleşmesi düzenlenmiştir.

1- ………………………………………………………………………..adresinde bulunan İşitme Cihazları Merkezine ait işyerinde bir yıl Sertifikalı Sorumlu müdür olarak görev yapacaktır.

2- …………………(personel) Sorumlu Müdürlüğün gerektirdiği her türlü idare ve yönetimi işin başından bitimine kadar devam ettirecektir.

3-   İş bu Sorumlu Müdür sözleşmesi ………….. tarihinden başlamak üzere bir yıldır.

4- İşveren, Sorumlu Müdüre  hizmetine karşılık olmak üzere aylık ………TL brüt ücret ödeyecektir.

5-  Sorumlu Müdürün çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 09.00 – 18.00, Cumartesi günleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında olacaktır.

       İşbu sözleşmede söz konusu edilmeyen hususlar için gerek borçlar kanununun ve gerekse iş kanununun ilgili hükümleri tatbik edilecektir.

      İşbu sözleşmeden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıklarda …………(işletmenin bulunduğu il ismi) yargılama makamları yetkili olacaktır.

      Taraflar anlaşabildikleri taktirde süre bitiminden önce sözleşmeyi fesh edebileceklerdir.

TARAFLAR:

1- ………… (Firma ismi)

2-………….(Personel)

     Tc kimlik No:  ………………….

      Adres : …………………………………

     

            ……………………….                                                            ……………………

           Sorumlu Müdür                                                               (Firma)

İçerikler