Skip to content

İşitme Cihazında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi

Ülkemizde işitme cihazları hakkında bilgi ve bilinç düzeyi çok düşük. İşitme cihazı ile ilgili ön yargılar gerçekten çok fazla. Genel bir değerlendirme yapacak olursak işitme kaybı nedir dendiğinde bu sağırlık ya da hiç duymama ile eşdeğer tutuluyor. Yaşanılan sıkıntıların işitme kaybının türü, seviyesi ile direkt ilgili olduğunu ne yazık ki bilinmiyor. Bazen “işitme cihazını sağırlar kullanır, ben sağır mıyım?” türünde tepkilere işitme merkezlerinde rastlayabiliyoruz. “İşine geleni duyuyor işine gelmeyeni duymuyor” tarzında ön yargılarda işitme kaybı yaşayan insanların en çok karşı karşıya kaldığı durumlar.

İşitme kaybı olan insanların durumlarını anlamak için biraz empati yapmamız gerekir. Çevremizdeki seslerin konuşmaların bir kısmını veya tamamını duymasak, anlamasak neler yaşarız, neler hissederiz? Acaba çevremizdeki insanlara göre daha sessiz bir dünyada yaşamak nasıl bir duygu olurdu? O yüzden işitme kaybıyla yaşayan insanlarda toplumdan uzaklaşma, içe kapanma bazı durumlarda agresif davranışlar bile sergilediğini gözlemleyebiliyoruz.
Ülkemizde karşılaştığımız en temel sorunlardan birisi de işitme cihazı kullanmaya çok geç başlanıyor olması. İşitme kaybı olduğu halde insanlar cihaz kullanmak yerine durumu idare etmeye çalışıyorlar. İşitme kaybı arttıkça, o işitme kaybı ile yaşanan süre uzadıkça algılama zorlaşıyor. Cihazdan alınacak verim de düşüyor. Çocuklarda olası işitme kaybının erken tespit edilmesi ve erken cihaz kullanmaya başlamak çocuğun zihinsel gelişimi için hayati önem taşıyor.

İşte bütün bunları dikkate aldığımızda ülkemizde işitme kaybı ve işitme cihazı kullanımı noktasında toplumun tüm kesimlerini bilgilendirmeye ihtiyaç var. Bunun için sektörü oluşturan tüm öğelerine yani işitme merkezleri, odyometrist ve odyologlar, KBB doktorları, üretici firmaları ve işitme merkezlerine büyük görevler düşüyor.

Günümüzde toplumu bilgilendirmenin, bilinçlendirmenin en güzel ve etkili yollarından birisi de sosyal sorumluluk projeleridir. Bu projeleri sayısız şekilde çeşitlendirebiliriz.

Okullarda yapılacak ücretsiz işitme taramaları ve düzenlenecek seminerler ile öğretmenler, öğrenciler ve aileler bu konuda bilgilendirilebilir.
Kamu kurumları (belediye, valilik, kaymakamlık vb.) ile STK’lar ve diğer tüm işletmeler ile işbirliği yapılarak işitme taramaları yapılabilir ve bu soruna dikkat çeken etkinlikler düzenlenebilir.

İşitme cihazı kullanan kamuoyunda tanınmış insanlar ile birlikte etkinlikler düzenlenerek her kesimden her yaş grubundan insanın işitme cihazı takabileceği topluma anlatılabilir.

Unutmayalım ki her normal insan aynı zamanda gelecekte işitme kaybı yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Geçireceğimiz fiziksel rahatsızlar, aşırı gürültülü ortamlar, başımıza alacağımız darbe veya kulağımızın maruz kalacağı çok şiddetli bir ses gibi birçok olay bizde kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

İçerikler

Ear Teknik, mevcut altyapısı ve imkanlarıyla işitme merkezi açmak isteyen veya işini büyütmek isteyen girişimciler için en cazip tedarikçi konumundadır. ”İşitme Cihazı bayilik” konusunda daha fazla bilgi için ask@eartechnic.com email adresine yazabilir veya profesyonel satış ekibimizden randevu alabilirsiniz.

Ear Teknik, girişimciye 360 derece destek olmaktadır. Ear teknik ile ilk adımınız doğru olacaktır!

Bilgi Formu