Skip to content

Gürültü, işitme kaybına nasıl sebep olabilmektedir?

Kulak üç ana bölümden oluşur: Dış kulak, Orta kulak, İç kulak. Dışarıdan görülebilen kısım olan dış kulak kendi kanalına açılır. Kulak zarı, dış kulak yolunu orta kulaktan ayırır. Orta kulaktaki örs, çekiç ve üzengi kemikçikleri iç kulağa sesin iletilmesine yardımcı olurlar. İç kulakta işitme ve dengeye hassas hücrelerle, beyine giden işitme siniri vardır. Herhangi bir ses kaynağı kulağa titreşim veya ses dalgaları gönderir. Bunlar dış kulak yolu vasıtasıyla iletilir ve kulak zarına çarparak zarın titreşimini sağlar. Bu titreşimler orta kulağın küçük kemikçiklerine iletilir ve kemikçikler yoluyla iç kulağa buradan da işitme sinirine geçerler. Titreşimler iç kulakta sinir uyarıları haline dönüştürülür ve doğrudan beyine giderler. Beyne gelen uyarılar müzik, kapı çarpması gibi ses olarak algılanır. Gürültü çok fazla olduğu zaman iç kulaktaki sinir uçlarını öldürmeye başlar. Gürültüye maruz kalma süresi uzadıkça daha fazla sinir ucu harap olur. Sinir ucu sayısı azaldıkça da işitme azalır. Ölü sinir uçlarını canlandırmak mümkün değildir ve hasar kalıcıdır.

Gürültüye bağlı işitme kayıplarını: Geçici eşik kayması, Kalıcı eşik kayması ve Akustik travma olarak sınıflandırabiliriz.

Geçici Eşik Kayması: Kısa süre gürültüye maruz kalma nedeniyle ortaya çıkan geçici işitsel yorgunluk durumudur. Kalıcı değildir. Dış tüy hücrelerin mekanoelektrik transdüksiyon kanallarının geçici olarak kapanması nedeniyle korti organını mekanik duyarlılığının azalması sonucu ortaya çıkar.

Kalıcı Eşik Kayması: Uzun süre gürültüye maruziyet sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Kalıcıdır. Koklear yapılarda doğrudan mekanik hasar ve aşırı stimülasyona bağlı olarak metabolik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar.

Akustik Travma: İç kulakta sıklıkla yüksek desibelli bir gürültüye maruz kalma nedeniyle oluşan bir hasardır. Bu hasar bir kez çok yüksek sese veya daha uzun bir süre boyunca daha düşük desibelli sese maruz kalmayla ilişkili olabilir. Bazı kafa travmaları eğer kulak zarı patlarsa veya iç kulakta başka hasar varsa akustik travmaya yol açabilir. Kulak zarı, orta ve iç kulağı korur. Ayrıca sinyalleri beyne küçük titreşimler yoluyla iletir. Akustik travma bu titreşimlerin ele alındığı şekle zarar verip işitme kaybına yol açabilir. İç kulağa giden ses doktorların bazen bir eşik kayması dedikleri duruma yol açabilir ve bu da işitme kaybını tetikleyebilir.

İçerikler

Ear Teknik, mevcut altyapısı ve imkanlarıyla işitme merkezi açmak isteyen veya işini büyütmek isteyen girişimciler için en cazip tedarikçi konumundadır. ”İşitme Cihazı bayilik” konusunda daha fazla bilgi için ask@eartechnic.com email adresine yazabilir veya profesyonel satış ekibimizden randevu alabilirsiniz.

Ear Teknik, girişimciye 360 derece destek olmaktadır. Ear teknik ile ilk adımınız doğru olacaktır!

Bilgi Formu